donderdag 31 december 2015

De finale...

Nu de laatste foto is gepost en doorgelinkt via Facebook, zodat hij op meer dan klantvriendelijke wijze zijn weg wist te vinden naar Uw computer van welk ras dan ook, gelijkaardig tablet en/of bijhorend telemobiel... nu de kerstvakantieperikelen grotendeels achter de rug zijn, de eindejaarsvoorbereidingen zo goed als afgerond, nu de kapper zijn onderhoudswerken weer heeft uitgevoerd, nu... maak ik eindelijk tijd om tot een ordentelijke afronding te komen. Blogsgewijs moet ik het over een halfjaarlijkse evaluatie hebben, want deze MMMP heeft er nog maar zes maanden opzitten. De eerste zes van 2015 werden U nog voorgehouden en bespiegeld vanuit een voorafgaandelijk MMP-standpunt, hetwelk toen al op zijn laatste benen liep. U weze evenwel gerust en op Uw gemak gesteld: aan een jaaroverzicht ga ik mij niet wagen noch bezondigen. Daar zijn voldoende andere kanalen voor die het zelfs aan hun stand verplicht zijn om de meest variabele overzichten in elkaar te flansen. Tast dus toe en laat U overspoelen door de lijstjes en lijsten van Classics en andere Klassiekers, in enkel of dubbel duizendtal, over mannen en/of vrouwen van het jaar, programma's en filmen, gebeurtenissen en evenementen, rampen en catastrofes tot en met de lijst van 'bekende' overlijdens tijdens het afgelopen jaar. Elke keer lijkt zo'n jaaroverzicht voller te zitten dan het vorige, en telkens lonkt het vermoeden dat het nu wel genoeg geweest is. Edoch... laten we afspreken over 366 dagen, 2016 is inderdaad een schrikkeljaar, om ook dan weer terug te blikken en hopelijk samen de afweging te maken. Ik verwed er 10 euro op, als die dan nog gelden als erkend betaalmiddel, dat het komende jaaroverzicht weer enkele pagina's langer zal zijn dan het huidige.

Maar nu ernstig, en al het voorgaande buiten beschouwing gelaten: mag ik U bij deze nog snel een mooi uiteinde van het voorbije jaar toewensen en meteen aansluitend U allen het allerbeste wensen voor het aankomende 2016. Van ganser ...

1 opmerking: